LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

SON CARET S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document,
amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de
la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a
quines són les condicions dús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós
de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
SÓN CARET S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que
hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la
publicació al lloc web de SON CARET S.L..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: casamitger.es/
Nom comercial: RESTAURANT CA S’AMITGER
Denominació social: SON CARET S.L.
NIF: B57329526
Domicili social: C/ des Torrent 13, 07314, Caimari, Illes Balears (Espanya).
Telèfon: 626088286
E-mail: casamitger@hotmail.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau,
disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament
protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas lautorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat
prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus
respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als
mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc
web, i en tot cas, redirigir al lloc web principal de casamitger.es/.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no
implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com
tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del correu electrònic
casamitger@hotmail.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que
no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix o, si ho
té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible accedir-hi.

Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de
fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de lusuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateix
mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat pel
usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que hi hagi
registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se
a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i número de
entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no
instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació
al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar
sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte
a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació
nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web,
posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a
fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts
de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i
16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa a la
retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o
internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web
algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del
lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte
funcionament els 365 dies de l´any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs
errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que
facin impossible laccés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal de
obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites
realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en aquest
desenvolupades, serà daplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la
resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el
lloc del compliment de lobligació.