Política de privadesa

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

SÓN CARET S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran
tractats de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on haguem obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir-les
següents fins:
– Al formulari Sol·licitud factura
Donar resposta a la sol·licitud de factura que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de
contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que
dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
l’anonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les
finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE
té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no es
ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
SON CARET S.L.. Carrer Des Torrent, 13 – 07314 Caimari (Illes Balears). E-mail: casamitger@hotmail.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un
asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades
als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa
responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la
prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i
serveis facilitats siguin completament ajustats a les vostres necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està
complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva
responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera
lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins
per als que són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat
que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la
informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de SON CARET S.L.. Carrer Des
Torrent, 13 – 07314 Caimari (Illes Balears). E-mail: casamitger@hotmail.com